Zelfkennis vormt de basis van persoonlijke ontwikkeling!logo PIT

De Persoonlijke Identiteit Test (PIT) vergroot je zelfkennis, is eenvoudig en komt ‘tot in de kern’. 
 De test bestaat uit 42 vragen, waarbij er bij elke vraag gekozen moet worden uit 2 stellingen. Het invullen van de test kost je ongeveer 10 minuten. De PIT brengt een overzicht van persoonlijke eigenschappen en gedragsvoorkeuren in kaart. Er wordt gemeten op 7 verschillende persoonlijkheidskenmerken: leiderschap, conflicthantering, samenwerking, flexibiliteit, emotionele stabiliteit, prestatiegerichtheid en zorgvuldigheid. Het profiel dat uit de test komt, wordt door de deelnemers als zeer herkenbaar en helder ervaren.
De PIT is ontwikkeld door de Talentenacademie, Marieke Noordam is een gecertificeerd agent.

De werkwijze van PIT

De PIT kan thuis ingevuld worden. Na het invullen plannen we een gesprek in om de uitkomsten te bespreken, waar nodig nuances aan te brengen en om de link naar de vervolgstappen te kunnen leggen. Het gesprek duurt ongeveer een uur.
Na afloop van het gesprek worden de notities verwerkt en ontvang je een document met daarin de resultaten van de PIT, tips en aandachtspunten.

Voor wie is de PIT geschikt?

De PIT kan op verschillende manieren ingezet worden. Omdat de test het zelfinzicht verhoogt, krijg je een duidelijk beeld van je voorkeuren en daarmee van je sterke kanten en ontwikkelpunten. De test levert duidelijke aanknopingspunten voor verdere persoonlijke ontwikkeling.

De PIT kan ingezet worden in een coachingstraject, zowel in het begin als een zogenaamde nulmeting, maar ook gedurende het traject. Mensen met loopbaanvragen, zoals ‘wat wil ik’, ‘wat kan ik’, ervaren de PIT als een eerste stap die hen helpt grip te krijgen op hun loopbaan. Er kunnen verbanden gelegd worden tussen de verschillende persoonlijkheidskenmerken en de daaraan te relateren competenties: waar wil je je verder in ontwikkelen en wat heb je daarvoor nodig? Én ondernemers krijgen met de PIT meer inzicht in hun ondernemerschap: hoe staat het met je prestatiegerichtheid, je onafhankelijkheid en je persoonlijke effectiviteit als mens en ondernemer.

Wat kost de PIT?

De PIT kost € 275,00 exclusief BTW. Dit bedrag is inclusief voorbereidingstijd, een gesprek van ongeveer een uur en de uitwerking van de gespreksnotities.

Wilt u meer informatie over PIT voor ondernemers? Neem dan contact met mij op via marieke@mariekenoordam.nl, tel.nr. 06-46 595 121 of vul het contactformulier in.