De training ‘met meer plezier effectief samenwerken’ is een praktische, maar ook vrolijke training voor teams die meer inzicht willen krijgen in hun samenwerking.

De training bestaat afwisselend uit kleine opdrachten en theorie. Er is ruimte voor uitwisseling van ervaringen en reflectie. Aan het eind van de training heeft ieder teamlid inzicht in zijn/haar eigen rol binnen het team en heeft ieder een verbeterpunt voor zichzelf geformuleerd.

Globaal bestaat de training uit de volgende onderdelen:

Samenwerken: dat kun je direct! Dit laat ik het team ervaren door een vrolijke opdracht.

Om met meer plezier effectief te kunnen samenwerken is het belangrijk om inzicht te hebben in de 5 succesfactoren van samenwerken: vertrouwen / ruimte voor conflicten / betrokkenheid / verantwoordelijkheid / gezamenlijke resultaten

  1. Vertrouwen kun je op veel manieren vergroten. In deze training gaan de teamleden vertrouwen in elkaar ook ervaren. Dit doen we op een speelse, maar zeer effectieve wijze.
  2. Conflicten zijn spannend, maar effectief als je weet welke stijl van conflicthanteringen er zijn. Dit onderdeel is vooral theoretisch.
  3. Betrokkenheid: successen moet je vieren! De teamleden gaan een wedstrijd spelen – de verrassing is wat voor een wedstrijd – en de winnaars vieren een feestje.
  4. Verantwoordelijkheid: als je weet hoe je elkaar kunt aanspreken op verantwoordelijkheden, is het prettiger samenwerken. Dit gedeelte begint met de regels van feedback geven (en krijgen) en gaan de teamleden oefenen.
  5. Gezamenlijke resultaten: samen op weg naar met meer plezier effectief samenwerken.

Samenwerken, wat is jouw rol? En wat neem je van deze training mee naar je werkplek?

De training kan uitgebreid worden met een Persoonlijke Identiteit Test. Deze test geeft inzicht in 7 persoonlijke eigenschappen en gedragsvoorkeuren (leiderschap, conflicthantering, samenwerking, flexibiliteit, emotionele stabiliteit, prestatiegerichtheid en zorgvuldigheid). Met de uitkomsten van alle individuele testen kan eenvoudig een groepsPIT gemaakt worden waarmee inzichtelijk gemaakt wordt waar de sterke punten van het team liggen. Daarnaast wordt duidelijk waarin het team zich verder kan ontwikkelen. Neem voor meer informatie of een offerte contact met mij op via marieke@mariekenoordam.nl of 06-46 595121. Of vul het contactformulier in.

 Deze training wordt ook aangeboden via www.trainjeteam.nl.